Фондация

"Северозападен институт за младежки политики"

Междукултурното учене: Какво е междукултурно и какво учене?

Според Уикипедия

Междукултурното учене  е област на изследване, проучване и прилагане на знания за различните култури, техните различия и прилики. От една страна, то включва теоретичен и академичен подход, а от друга практически приложения като научаване на преговори с хора от различни култури, живот с хора от различни култури, живеене в различна култура и перспектива за мир между различните култури.

В момента междукултурното учене

е тема, която получава все по-голям интерес. Това се дължи главно на възхода на културните изследвания и глобализацията. Културата се превърна в инструмент за социално тълкуване и комуникативно действие.
Терминът „междукултурно учене“ може да бъде разбран на различни нива. На по-буквално ниво междукултурното обучение се отнася до индивидуален процес на придобиване на знания, нагласи или поведение, които са свързани с взаимодействието на различните култури.

Много често обаче междукултурното обучение се разглежда в по-широк контекст, за да се обозначи понятието как хората с различен произход могат да живеят заедно в мир и процеса, който е необходим за изграждането на такова общество. По този начин „ученето“ в този контекст се разбира по-малко на чисто индивидуално ниво, но подчертава отворения характер на процеса към „междукултурното“ общество.

 

 

Източник: https://e-volution.media/