Фондация

"Северозападен институт за младежки политики"

Как Брексит ще се отрази на програмата „Еразъм+“?

Споразумението за оттегляне предвижда Обединеното кралство да продължи да участва в текущите програми на ЕС за 2014—2020 г. до тяхното приключване, включително в „Еразъм+“, все едно че Обединеното кралство е държава — членка на ЕС. Това означава, че бенефициерите от Обединеното кралство могат да продължат да получават безвъзмездни средства в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка до изтичането на срока за предоставяне на тези средства, дори ако той е след 2020 г.

Евентуалното участие на Обединеното кралство в бъдещи програми след 2020 г. ще зависи от резултата от общите преговори за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Източник: ec.europa.eu