Фондация

"Северозападен институт за младежки политики"

Helmsley през погледа на нашите доброволци! (СНИМКИ)

  Нашите участниците успешно представят страната и организацията ни!

Woman Entreprenurs in Action- Венеция/ Италия

Фондация „Северозападен институт за младежки политики“ набира участници за младежки обмен по програма Еразъм+. The concept of entrepreneurship is one of the most popular topics nowadays. When we examine the entrepreneurship ecosystem carefully, female entrepreneurs are not seen frequently in our country and in many European countries. Although there are female managers in our country,… Прочети повече

Младежки информационно-консултантски център- Монтана

Основната цел на проекта е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Монтана за качествена професионална реализация, чрез утвърждаването на  устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги. МИКЦ създаде  среда, подкрепяща младите и oсигуряваща им условия за личностно развитие и реализация. Проектът… Прочети повече